חברת דלק

החל משנת 2012 חברתנו קיבלה רישיון ליצור דלק ולפעול כחברת דלק. רישיון היצרן, הניתן ע"י מנהל הדלק ורשות המיסים, מקנה את היכולת לרכוש דלקים מבתי זיקוק ללא טיווח.

לפיכך, חברתנו פועלת עם חזון ברור להתמקד במכירת דלקים בסיטונות לבעלי תחנות דלק ולמשווקי דלק על מנת להרחיב את פעילותינו בענף זה. רישיון היצרן מאפשר לנו לקנות ולמכור את הדלק במחירים זולים ואטרקטיביים.