דלקנים וכרטיסי תדלוק

דלקן אוניברסלי

התקן אוניברסלי מאפשר זיהוי על ידי כל קורא כלומר ניתן לתדלק איתו בכול רשת תדלוק. זאת בניגוד למצב בעבר בו התקנים מסוגים שונים לא נקראו או זוהו על ידי קוראים מסוגים אחרים. בפועל, האפשרות לתדלק באמצעותו תתבצע רק אם קיים הסכם פעיל בין כלי הרכב (החברה) לבין חברת הדלק.

הדלקן הוא רכיב חכם (טבעת) המותקן במכונית ועליו צרובים פרטי הלקוח והרכב כולל סוג דלק. הדלקן מאפשר לתדלק באופן אוטומטי מבלי לשלם, כיוון שהמערכת מוסרת את פרטי הרכב למחשב שבתחנת הדלק. הלקוח מקבל יחד עם החיוב החודשי דוחות המפרטים את כל פרטי התדלוק השונים.
הדלקן מאפשר תדלוק אוטומטי מהיר ונוח ללא צורך לצאת מהרכב.

כרטיסי תדלוק

מהו כרטיס תדלוק?

כרטיס התדלוק הוא מעין כרטיס אשראי מגנטי אישי, המונפק על ידי אחת מחברות הדלק. בכרטיס ניתן להשתמש בתחנות הדלק של חברת דלק או סונול או טן, כאמצעי לתשלום עבור תדלוק ורכישת שמן. ניתן להגביל בכרטיס את כמות צריכת הדלק בהתאם לדרישת הלקוח ברמה יומית וחודשית. למשל, להגביל את הכרטיס לצריכה של 200 ליטר בחודש.

אין עמלות על הכרטיס השימוש בכרטיס התדלוק הוא ללא עלות, אין עמלות על הכרטיס.

מבנה הכרטיס על הכרטיס יוטבע מספר הרכב של הלקוח ואיתו הוא יוכל לתדלק אך ורק את רכבו האישי.

התקנת דלקן

הרכבת ההתקן לתדלוק אוטומאטי (דלקן) מתבצעת במוסכי השירות המורשים של חברות הדלק. לרשות הלקוחות מוסכי שירות להתקנת הדלקן בפריסה ארצית.