מרכיבי המיכל והמאצרה

נשם

תפקיד הנשם למנוע הצטברות לחץ עקב התחממות. כאשר המיכל מתחמם הסולר מתרחב ותפקיד הנשם לשחרר את הגזים החוצה. כמו כן, בעת יניקה נכנס אויר למלא את החלל הריק. כתוצאה מכך נמנע ריק (ואקום) והתכווצות המיכל.

נשם "מקל סבא"

נשם סטנדטי המוברג לחלק העליון בגוף המיכל.

נשם "ארובה"

נשם דמוי ארובה. נעשה בו בשימוש בעיקר במקומות סגורים עם תקרה נמוכה.

מדיד שקוף

מטרת המדיד להראות את כמות הסולר במיכל. המדיד בנוי מצינורית שקופה המחוברת אנכית מהתחתית עד לחלק העליון של המיכל. למדיד מחובר ברז למקרה של קריעת המדיד או בלאי המדיד וצורך בהחלפתו. כלומר מטרת הברז למנוע נזילת דלק מהמיכל.

מדיד

מאצרה

על פי התקן הישראלי מיכל דלק חייב להיות בתוך בריכת אצירה כדי לקלוט שפך של דלקים. המאצרה מונעת התפשטות דלק לסביבה אשר גורם לזיהום הקרקע. המאצרה צריכה לכלול מגוף ניקוז.

אוזני הרמה

למיכלים מנפח של 1500 ליטר ומעלה אנו מרכיבים "אוזני הרמה" על מנת שהלקוח יוכל לשנע את המיכל בצורה בטוחה.