מחירון דלקים

להלן מחירון דלקים – מומלץ לצרכן בתחנות הדלק, 02/01/2022 בש"ח לליטר [כולל מע"מ]

מוצר סולר

מוצר בנזין