מחירון דלקים

להלן מחירון דלקים – מומלץ לצרכן בתחנות הדלק, 01/07/2024 בש"ח לליטר [כולל מע"מ]

מוצר סולר

מוצר בנזין